İLK DANS

 

İlk Dans

Hem erkek (lider) hem kadın (takipçi) açısından tandanın ilk dansı–özellikle de tanımadığınız biriyle dansa kalktığınızda-bir çok yönüyle önemlidir. Kadın açısından bakacak olursak; dans pistinde yolu ve yönü gösterecek, “liderlik” edecek olan partnerine, bir “takipçi” olarak güven duyacağı bir noktaya erişmek ister. Lider, dansın büyük bir bölümünde geri adımlar atarak yürüyen takipçinin öncelikle, partnerinin kendisini arkasındaki çiftlere bindirmeden yürüteceğine güven duyma ihtiyacının farkında olmalıdır. Erkek, çarpışma, tekme/topuk/dirsek yeme, vb pist kazalarından kadını koruyarak, pistte dans etmekte olan çiftlere ya da çevredeki kolon, masa, iskemle, vs. lere kendisi de çarpmadan dansı yöneterek bu güveni kazanır.

“Takipçi”nin “lider”e duyacağı güven ve saygı, tandanın ilk bölümünde yaratılır. Bu yüzden tandanın ilk dansı kadın açısından çok önemlidir.

Erkek (lider) tarafından bakarsak, tandanın ilk dansının önemi, kadının (takipçinin) dans düzeyini belirlemekte “lider”e referans olmasıdır. İlk dans boyunca “lider”,” takipçi” ile ilgili olarak: “Sonraki adımı beklemeyi biliyor mu, yoksa aceleci mi? Algısı ve cevap verme hızı nasıl? Ağırlık değiştirmesi önceden kestirilebilir mi yoksa belirsiz mi? Vb” sorularına yanıt bulacak biçimde dansı yönetir ve takipçinin temel dans becerisi konusunda bir fikir sahibi olur. “Takipçi” de aynı zaman dilimini, “lider” in yönetim becerilerini tartmakta kullanır: “Mesajları net ve belirgin mi? İyi bildiği ve mesajı iyi ilettiğinden emin olduğu adımlarla mı dansı yönetiyor, yoksa henüz bedenine yerleştirmediği figürleri de deniyor mu? Partnerine hareketini ve/veya süslemelerini tamamlaması için yeterince zaman tanıyor mu? ”vb. sorularına yanıt bulacak biçimde “lider”i içten içe gözlemler.

Tandanın ilk dansı, kadının ve erkeğin karşılıklı olarak birbirlerini tarttıkları, güven ve saygı unsurunun ne derece kurulduğunu gözlemledikleri bir yapı taşır. Saygı, en azından iki temel noktayla ifade edilir: Usulüne uygun bir sarılma ve gerektiği biçimde bir dansla. Gerektiği biçimde bir danstan kasıt erkeğin “lead” ederken, dansının ne kadar zengin olduğunu kadının gözünün içine sokar gibi, bildiği her adımı/figürü kullanmaya kalkmamasıdır. İlk dans basit olmalıdır. Karmaşık figürlere ancak, lider partnerinin beceri düzeyini tarttıktan ve aralarında uyumlu bir iletişim kurulduğuna emin olduktan sonra geçilir. Saygının bir başka temel ifadesi de, erkeğin tandanın ilk dansına- özellikle de tanımadığı bir partnerle- “açık tutuş formunda başlamasıdır. Kapalı tutuş ve yakın sarılma biçiminde dansa devam etme tercihini kadına bırakmak, saygılı bir yaklaşımdır. Kadının gözlerini kapatarak dans etmesi farklı kültürlerde farklı yorumlanmakla beraber, Arjantinliler için kadının partnerine güvendiğinin somut bir göstergesi sayılır.    (Tango Böyle Bir Şey – NARTER Yeşim)

TANGO SÖZLÜĞÜ

Abrazo: (İng. Embrace) Tangoda tutuş, sarılma, tango kucaklaması.

KİM, TANGO İÇİN NE DEDİ?

J. Escardo: “Hiç kuşkusuz tango hüzünlü ve tembeldir, ama Buenos Airesli hüzünlü ve tembel olmayı sever.”                           (Yıllar Boyunca Tango; AKGÜN Fehmi)

Günün parçası, Buenos Aires doğumlu, bandoneonist ve besteci Domingo Federico’nun (1916-2000) nun 1950-1960 yılları arasındaki çalışmalarından bir parça: “Cualquier Cosa”. 

İyi dinlemeler.